Javna nabava

PROJEKT: Poboljšanje konkurentnosti i poslovnih procesa tvrtke Speck primjenom IKT tehnologija

EU fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija